С цел да развиваме дългосрочни и устойчиви взаимоотношения, при които са спазени интересите на всяка от страните, ние се стремим да се придъжаме към високи изисквания за лоялност и за коректност спрямо нашите партньори, кредитни компании и кредитоискатели.
По тази причина ние държим всеки наш партньор да съблюдава 100% изискванията за таргетирано и коректно привличане на запитвания за кредити.

Ние сме вярваме, че всеки наш парнтьор знае какви са положителните подходи, но за улеснение сме подготвили общ списък с препоръчителните практики и напълно забранени методи, които биха навредили на всички участници.

Препоръчителни / разрешени канали:

Сайтове с релевантно съдържание и тематични блогове
Сайтове за сравнение на кредити и финансови услуги
Сайтове и блогове с полезни съвети за кредити и финансови услуги

Не е разрешено:

Използване на заблуждаващ призиви за действие
Подаване на едни и същи искания в кредитна компания и чрез нашата платформа (дублирани заявки)
Плащане на нереални потребители за подаване на искания, включително кандидатстване с обещание за Cashback
Заблюждаващо презентиране на отстъпки, ваучери или намаления при кандидатстване
Автоматични централи със записани призиви за кандидатстване
Popups/Popunders/SiteUnders от нетаргетирани сайтове със заблуждаващо подканяне за подаване на искане
Трафик брокери / Трафик чрез CPM модел на плащане / Международни трафик активности / Toolbars / Shareware software
PPC със заблюждаваща реклама и нетаргетирани ключови думи

Забранено съдържание в текста, призивите и рекламите:

Гарантирано одобрение, всеки получава кредит и други
Незабавно одобрение, разрешение за минута
Без проверка в кредитния регистър, без проверка в ЦКР или без проверка на кредитната история
Гаранция за одобрение при лоша кредитна история, 100% разрешение при лошо ЦКР и т.н.

Проследяване и контрол:

Със съображения за сигурност и за евентуално предотвратяване на некоректни запитвания от външни потребители, за всяка заявка се записва IP на кредитоискателя.
За проследяване на релевантност на съдържанието, изпратените запитвания записват URL на лендинг страницата, като тези данни не се изпращат към кредитните компании.

Забележки:

Всеки регистриран партньор се счита, че се е запознал с настоящите условия.
Неспазването на условията води до отстраняване от програмата и анулиране на всички начислени комисионни независимо от източника на част от заявките.

Top