Target-Leads.com предлага на кредитните компании таргетирани запитвания за бързи и потребителски кредити с високо ниво на ефективност.

Качествени запитвания с високо ниво на конверсии

Ние извършваме постоянен контрол на качеството на трафика и мониторинг на качеството на запитванията от отделните партньори и маркетингови канали.

По този начин ние целим високо ниво на добавена стойност за кредитните компании, като осигуряваме качествени запитвания, с които може да се постигне възможно най-ниска цена за реализация и висока ефективност в продажбите.

Релевантни зявки за ефективни продажби

Ние целим да удовлетворим индивидуалните изисквания на отделните кредитни компании, като предлагаме таргетирани лийдове с високо ниво на конверсии за привличане на желаните целеви групи от клиенти. За постигане на максимална ефективност ние извършваме регулярен контрол на маркетинговите канали и ефективността в продажбите реализирани от всеки отделен партньор в мрежата.

Питаме, слушаме и оптимизираме

Ние не само параметризираме разпределението на лийдовете в съответствие с изискванията на нашите клиенти, но и адаптираме нашите моделите за постигане на максимално ниво на конверсиите и за постигане на ефективни реализации.

Target-Leads.com е стратегически партньор в продажбите на бързи и потребителски кредити за основните финансови компании с ясни цели за постигане на ръст на пазара за онлайн финансиране за индивидуални клиенти.

За да научите повече, моля обадете се на +‎359 899 95 35 25 или попълнете контакт формата за осъществяване на контакт.

Top