Target-Leads.com е платформа собственост на бързо развиваща се интернет маркетингова и технологична компания, която развива иновативни платформи за свързване на бизнес клиенти с техните потенциални клиенти за финансови услуги и продукти за крайни клиенти.

Нашата платформа разполага с иновативен модел за разпределение на заявките, с който постигаме максимална ефективност както за кредитните компании, така и за цялата партноьрска мрежа от доставчици на таргетиран трафик и висококонверсионни лийдове.

Развитите взаимоотношения с кредитните компании и нашите партноьри е основата за превръщане на Target-Leads.com във водеща платформа или своеобразен marketplace, на който кредитните компании получават желаните запитвания за кредити, а нашите партноьри и доставцичи на таргетирани запитвания имат възможност да продават лийдове, като избират предпочитаните кредитни компании и финансови продукти.

В момента нашата платформа предлага пазар за: бързи кредити, бързи кредити срещу ипотека, бързи кредити за покупка на автомобил, бързи потребителски кредити.

Ние вярваме, че най-добрият модел в този, при който всеки участник на пазара печели, за да може да се стреми към постигане на максимална мотивация и ефективност.

Когато крайните клиенти са доволни от получения кредит, тогава печелят кредитните компании!

Когато печелят кредитните компании, печелят нашите партьори и доставчици на лийдове за кредити.

Когато всички печелят, ние имаме възможност да печелим от мащаба и от постигането на оптимални процеси, ефективно разпределение и контрол на качеството.

Успехът на кредитните компании и на нашите партньори е важен за нас, за да сме успешни и ние.

Нашата технология и know how се базира на оптималното разпределение на запитванията за постигане на високо ниво на удовлетовреност на клиентите, максимална релевантност на запитванята, високо ниво на конверсии и ефективни продажби. Постигането на най-доброто винаги предстои, за това ние постоянно се стремим да се подобряваме и да осигуряваме все по-добри резултати за нашите клиенти и партньори.

За нас добрата репутация в сектора е от водещо значение, като ние разбираме, че за това далеч, не е достатъчно едно "добро първо впечатление", а е свързано със сериозна и постоянна работа, при която ние се доказваме и подобряваме всеки ден!

Top